Спортен календар  за учебната  2017-2018г.                                                 Професионална гимназия по селско стопанство и хранително - вкусови технологии                   “ Ангел Кънчев “гр. Разград

Месец

Дейност

Организация

Място

Финансиране

 

 

 

Септември

Откриване на спортно-състезателна              дейност.

     Първи стъпки  МИНИ  ГОЛФ

 

класни ръководители,                          Г. Георгиев,                                                             Д Нецов,   

 Ц Димов,П Пеев                                                  

спортни площадки

ПГССХВТ

 

 

Училещето и спонсори

Колоездене – спортен празник – „АБРИТУС“

 

 

Октомври

Общоучилищен  турнир по баскетбол, волейбол и футбол   на открито

Приятелски мач пофутбол

 Първи  стъпки във футголф

класни ръководители,                          Г. Георгиев,                                                             Д Нецов,  

   Ц Димов,П Пеев                                                 

 

спортни площадки

ПГССХВТ

 

 

Училещето и спонсори

 

 

 

 

Ноември

 Вътрешно първенство – волейбол

,бадминтон, шахмат и

л.атлетика

Турнир по футбол

турнир по баскетбол,

волейбол в зала.

 

класни ръководители,                          Г. Георгиев,                                                             Д Нецов,       

    Ц Димов,П Пеев                                           

спортни площадки

ПГССХВТ

зала

 

Училещето и спонсори

 

 

Декември

Дартс турнир   „АБРИТУС“

учител ФВС

класни ръководители,                          Г. Георгиев,                                                             Д Нецов,     

 Ц Димов,П Пеев                                                 

 

спортни площадки

ПГССХВТ

зала

 

Училещето и спонсори

Коледен турнир по волейбол

Зимна-учителска спартакиада

 

 

Януари

 Вътрешноучилищен турнир по шахмат, тенис на маса

Лекоатлетически крос Освобождение на Разград.

Обшински турнир потенис на маса

класни ръководители,                          Г. Георгиев,  Д Нецов,  

Ц Димов,П Пеев                                                    

спортни площадки

ПГССХВТ

зала

Училещето и спонсори

 

Февруари

 Зимен спортен празник

наоткрито.

класни ръководители,                          Г. Георгиев,                                                             Д Нецов,  

Ц Димов,П Пеев                                                    

 

спортни площадки

ПГССХВТ

зала

училището

 Общински турнир – волейбол,баскетбол, тенис на маса, футбол 

Общината

 

 

 

 

Март

 ТУРНИР тенис на маса“ Ангел Кънчев “

учител ФВС

класни ръководители,                          Г. Георгиев,                                                             Д Нецов,       

  Ц Димов,П Пеев                                             

 

спортни площадки

ПГССХВТ

зала

Училещето и спонсори

Участие в Областни състезания по видове спорт

Спортен празник в чест на патрона на училището

 

 

Април

Вътрешно първенство по футбол/

турнир  „Данониада” по футбол

Пролетна учителска спартакиада

 Вътрешно първенство  МИНИ ГОЛФ

първенство  по футголф

класни ръководители,                          Г. Георгиев,                                                             Д Нецов,  

Ц Димов,П Пеев                                                     

 

спортни площадки

ПГССХВТ

зала

 

 

Училещето и спонсори

Общината

училището

 

Май

Участие в “Ден на предизвикателството”

 Участие на представителните отбори на зонални  и  републикански  състезания

 Седмица на олимпийското движение

 Колоездене – спортен празник

Турнир по Канадска борба „АБРИТУС“

Участи във футболен турнир

МИНИ ГОЛФ -  турнир

 

класни ръководители,                          Г. Георгиев,                                                             Д Нецов,   

                                                   

Ц Димов,П Пеев

 

спортни площадки

ПГССХВТ

зала

 

Общината

 

Училещето и спонсори

 

Юни

 

Тенис.турнир                                                                  Турнир –опън    МИНИ ГОЛФ„АБРИТУС“

Дартс турнир „АБРИТУС“

 Отчет, анализ и закриване на учебно – спортната дейност. Награждаване на отличилите се спортисти.

класни ръководители,                          Г. Георгиев,                                                             Д Нецов,   

    Ц Димов,П Пеев                                                

училището

Общината

училището

спорт

СНЦ   КБСК АБРИТУС РАЗГРАД- гр. РАЗГРАД

                                      КЛУБ ПО БЕЙЗБОЛ СОФТБОЛ И КРИКЕТ АБРИТУС РАЗГРАД- гр. РАЗГРАД

 

                                                                   ПОКАНА

На  20 .03 .2015 г. 12 ч . ще  се проведе Общо събрание СНЦ   КБСК АБРИТУС РАЗГРАД- гр РАЗГРАД               в град Разград, на адрес: бул. „Априлско въстание“ № 103

 ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (ГФО)на СНЦ   КБСК АБРИТУС РАЗГРАД за 2014г приемане отчета на УС и освобождаване от отговорност председателя и членовете на УС

2. разни  -съгласно устава на СНЦ   КБСК АБРИТУС РАЗГРАД

 

                                                                   СНЦ   КБСК АБРИТУС РАЗГРАД

спорт

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg