Професионална гимназия поселско стопанство и хранително – вкусовитехнологии

АнгелКънчев“ гр. Разград

     

УТВЪРЖДАВАМ: .................................

Директор:

         инж.   Наско Асенов

 

Превенция на агресията

 

ГРАФИК

 

1.      Изготвяне на наредби за инициативата:    

 Превенция на агресията       - Чрез спорт

        Изпращане на покани за участие.

1.1.1.Тенис турнир    -  30 май 2017г     13.30 техническа конференция  

   ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН  “АнгелКънчев“ гр. Разград

    1.1.2. Футболен турнир

СТАДИОН -“АнгелКънчев“ гр. Разград

Предварителни срещи

10 май  начало - 10 ч.

11 май  начало -  10ч

2. Изпращане на покани за участие.

 Тенис турнир -30 май 2017г –Награждаване на победителите .

 юни

  Изготвяне на наредби за   инициативата:     Превенция на агресията по пътя  .

11.. Футболен турнир -  финал      5  юни  2017г.  начало 10 ч.

12.  Състезание по майсторско управление на МПС –

 Превенция на агресията по пътя  -  5 юни  2017г  12 ч.     

- Награждаване на победителите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Партньори

ОбщинаРазград

Местнатакомисиязаборбасрещупротивообщественитепроявинамалолетнитеинепълнолетните, гр. Разград

 

 

 

Лого

 

обществен съвет
обществен съвет
обществен съвет

обществен съвет

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.